Recent Posts

Oracle 12c Pattern Matching

2 minute read

Oracle Türkiye’nin geçen hafta düzenlediği Oracle 12c etkinliğinde, yeni sürüm ile ilgili birçok yenilik tanıtıldı. Bunlar arasında: Database As Service, Plu...

Apache Camel ile Veri Entegrasyonu

1 minute read

Finans/Bankacılık alanı başta olmak üzere, BT dünyasında veri işleme üzerine geliştirilen çözümlerin adreslemesi gereken temel sorun verinin nasıl kullanılab...